Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Bye Bye Kipling

Nam June Paik

Bye Bye Kipling

1986

Audiovisual Media

Μονοκάναλο βίντεο

Colour videotape, with sound
Duration 60’
Purchased in 2000
Inv No 24/2000

By continuing on this website you accept the use of cookies on your device as described in the following Page Terms of Use – Privacy PolicyAccept