Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
All by Myself

Nan Goldin

All by Myself

1995-1996

Photography

Προβολή διαφανειών

Installation with 83 35mm slide transparencies and a soundtrack, duration 5΄33΄΄on CD
Purchased in 2001
Inv. No. 92/01

By continuing on this website you accept the use of cookies on your device as described in the following Page Terms of Use – Privacy PolicyAccept