Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Up to the South

Walid Raad

Jayce Salloum

Up to the South

1993

Audiovisual Media

Μονοκάναλο βίντεο

Colour, with sound
Duration 60΄
Purchased in 2002
Inv. No. 216/02
Photo: Courtesy of the Video Data Bank, www.vdb.org

By continuing on this website you accept the use of cookies on your device as described in the following Page Terms of Use – Privacy PolicyAccept