Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Home Movies

Vito Acconci

Home Movies

1973

Audiovisual Media

Μονοκάναλο βίντεο

B&W videotape, with sound
Duration 32΄19΄
Purchased in 2001
Inv. No. 86/01
© Photo: Electronic Arts Intermix, New York

By continuing on this website you accept the use of cookies on your device as described in the following Page Terms of Use – Privacy PolicyAccept