Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Flat is Βeautiful

Sadie Benning

Flat is Βeautiful

Audiovisual Media

Μονοκάναλο βίντεο

B&W videotape, with sound
Duration 50΄
Purchased in 2001
Inv. No. 110/01
Photo: Courtesy of the Video Data Bank, www.vdb.org

By continuing on this website you accept the use of cookies on your device as described in the following Page Terms of Use – Privacy PolicyAccept