Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Συλλογη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΕΩΝ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΣΤ
ΑΓΟΡΕΣ, ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ, ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΙ

Η Συλλογή
Η Συλλογή του ΕΜΣΤ περιλαμβάνει ελληνική και διεθνή σύγχρονη τέχνη, επικεντρωμένη στον 21ο αιώνα. Ο κορμός της Συλλογής αποτελείται κατά κύριο λόγο από έργα εννοιολογικά καθώς και από έργα κοινωνικοπολιτικού προσανατολισμού.
Ως προς τα εκφραστικά μέσα, η συλλογή αποτελείται από έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, κατασκευών και εγκαταστάσεων με πολυμέσα, σχέδια και χαρακτικά, φωτογραφία, βίντεο τέχνη και έργα τέχνης με σύγχρονα οπτικοακουστικά και άλλα τεχνολογικά μέσα, καθώς επίσης και από καταγραφές περφόρμανς.
Η συλλογή περιλαμβάνει έργα σύγχρονων Ελλήνων δημιουργών από τη δεκαετία του 1960 και μετά, μέσα από την οποία φωτίζονται η ιστορία και τα βασικά στάδια ανάπτυξης της σύγχρονης παράδοσης εντός και εκτός της χώρας. Συγχρόνως, η συλλογή της ελληνικής σύγχρονης τέχνης υποστηρίζει και αναδεικνύει τους νεότερους καλλιτέχνες που αποτελούν το δυναμικό παρόν της τέχνης στην Ελλάδα.
Ως προς τη διεθνή τέχνη, η συλλογή του Μουσείου εστιάζει στη στρατηγική θέση της Ελλάδας στην νοτιοανατολική άκρη της Ευρώπης, στα σύνορά της με την Τουρκία και τα υπόλοιπα Βαλκάνια, πολύ κοντά στη Μέση Ανατολή και με ένα μέτωπο στραμμένο προς τη Βόρεια Αφρική. Είναι μια θέση πλούσια σε αφηγηματικές δυνατότητες, γειωμένη στην πολυπολιτισμική, ιστορική και κοινωνικοπολιτική δυναμική της Μεσογείου, της Νότιας Ευρώπης και της περιοχής που κάποτε αποκαλούνταν Λεβάντε.

Τα πέντε (5) κριτήρια επιλογής έργων
Με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, τη Δήλωση Αποστολής και την παρούσα Πολιτική, το ΕΜΣΤ αναπτύσσει τη Συλλογή του μέσω αγορών, δωρεών, κληροδοτημάτων και μακροχρόνιων δανεισμών.
Τα κριτήρια ειδικότερα είναι τα εξής:
1. [Συνάφεια με την Συλλογή] Επιδιώκει να αποκτήσει έργα τέχνης που συμπληρώνουν, πλαισιώνουν και εμπλουτίζουν τη Συλλογή, σε συνάφεια με τα παραπάνω χαρακτηριστικά.
Πιο συγκεκριμένα:

  • Έργα ιστορικών Ελλήνων καλλιτεχνών που απουσιάζουν από τη συλλογή και που χαρακτηρίζονται από τη συμβολή τους στην ιστορία και την ανάπτυξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής μετά το 1960.
  • Έργα Ελλήνων καλλιτεχνών της πλούσιας καλλιτεχνικής και πρωτοποριακής κληρονομιάς της ελληνικής διασποράς, μεγάλο μέρος της οποίας δεν έχει αναγνωριστεί επαρκώς ή έχει περιθωριοποιηθεί.
  • Έργα νεότερων και νέων Ελλήνων δημιουργών που εμπλουτίζουν την συλλογή και που θα προσφέρουν εναλλακτικές και πολυεπίπεδες αναγνώσεις της πολιτικής και πολιτισμικής ζωής της χώρας και εργαλεία κατανόησης της ρευστής διεθνούς συνθήκης.
  • Έργα διεθνών σύγχρονων καλλιτεχνών που συνάδουν με την παρούσα Συλλεκτική Πολιτική του ΕΜΣΤ, που εστιάζει στην γεωπολιτική θέση της Ελλάδας και στον Παγκόσμιο Νότο.
  • Έργα διεθνών καλλιτεχνών που έχουν πραγματοποιήσει μακροχρόνια έρευνα στην Ελλάδα και έχουν δημιουργήσει έργα που σχετίζονται με την πρόσφατη ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας.

2. Κατάσταση | Τα έργα να βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Με εξαιρέσεις, για παράδειγμα, τη φθορά υλικών που αναγνωρίζεται από τον καλλιτέχνη ως αποδεκτή, ή τα έργα που μπορούν να αναπαραχθούν με μηχανικές διαδικασίες, ή τις περιπτώσεις έργων που είναι τόσο σημαντικά ώστε να είναι αποδεκτός ο υψηλός κίνδυνος φθοράς.
3. Διαχειρισιμότητα | Την δυνατότητα του ΕΜΣΤ να συντηρήσει και να αποθηκεύσει τα έργα σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μουσειολογικές προδιαγραφές.
4. Έκθεση | Τη δυνατότητα έκθεσης των έργων, ως προς τις ανάγκες χώρου και τεχνικών προδιαγραφών.
5. Ελευθερία δανεισμού | Τη δυνατότητα δανεισμού των έργων σε άλλα ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού και τη σύναψη δημιουργικών συνεργασιών με αυτά.

Διαδικασία Απόκτησης Έργων
Το ΕΜΣΤ αναπτύσσει τη Συλλογή του μέσω αγορών, δωρεών, κληροδοτημάτων και μακροχρόνιων δανεισμών.

Αγορές
Ως προς τις αγορές ειδικά, η καλλιτεχνική διεύθυνση του ΕΜΣΤ σε συνεργασία με τους επιμελητές καταρτίζει προτάσεις έργων προς αγορά τους οποίους υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου. Το ίδιο ισχύει και για τους μακροχρόνιους δανεισμούς.
Το ΕΜΣΤ δεν αγοράζει έργα εικαστικών/καλλιτεχνών από τους ίδιους όταν οι τελευταίοι εκπροσωπούνται από επαγγελματίες. Το ΕΜΣΤ στηρίζει τους μηχανισμούς διαμεσολάβησης όπως γκαλερί και αιθουσών τέχνης.
Το ΕΜΣΤ δεσμεύεται να μην αγοράζει έργα πριν προηγουμένως ελέγξει και επιβεβαιώσει την συμμόρφωση των προμηθευτών του (εικαστικών ή/και εμπόρων έργων τέχνης) με όλες τις νομικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις σε σχέση με την εν λόγω συναλλαγή
Το ΕΜΣΤ δεν αγοράζει έργα από εικαστικούς καλλιτέχνες ή συλλέκτες, οι οποίοι είναι ταυτόχρονα μέλη του στελεχιακού δυναμικού του, ή μέλη της διοίκησής του.

Δωρεές
Ως προς τις δωρεές, το ΕΜΣΤ δέχεται δωρεές επιλεκτικά και υπό την προϋπόθεση ότι τα έργα είναι υψηλού επιπέδου, συνάδουν με την Πολιτική της Συλλογής και τις γενικές συλλεκτικές κατευθύνσεις του Μουσείου, είναι σε καλή κατάσταση και έχουν αποκτηθεί από τους δωρητές σύμφωνα με τις διατυπώσεις/προϋποθέσεις που ορίζει η οικεία νομοθεσία κατά τη στιγμή που αποκτήθηκαν.
Η πρόταση δωρεάς πρέπει να είναι αιτιολογημένη και υπόκειται σε έλεγχο από την επιστημονική και επιμελητική ομάδα του ΕΜΣΤ προκειμένου να ελεγχθεί η αξία της.
Το ΕΜΣΤ διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει από μια προσφερόμενη δωρεά, ορισμένα μόνον έργα. Οι προτάσεις εξετάζονται δύο φορές το χρόνο. Η τελική αποδοχή της δωρεάς οφείλει να έχει την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου.
Ως προς τα κληροδοτήματα ισχύουν τα ίδια όπως και με τις δωρεές.
Το ΕΜΣΤ διατηρεί αρχείο που περιλαμβάνει τον αριθμό εισαγωγής ενός έργου, νομικό καθεστώς του έργου και ιστορικό ιδιοκτησίας, condition report (αναφορά περί την κατάσταση του έργου) μετά την σχετική αυτοψία, εικόνες υψηλής ανάλυσης του έργου, ιστορικό δανεισμού και έκθεσης, συμφωνία πνευματικών δικαιωμάτων και συμβόλαιο απόκτησης του έργου.
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην Σελίδα Όροι χρήσης- Πολιτική ΑπορρήτουΑποδοχή