Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Real time

Rena Papaspyrou

Real time

1996

Audiovisual Media

Μονοκάναλο βίντεο

Colour, without sound
Duration 11’35’’ looped
Donated by the artist, 2014
Inv. Νο. 1013/14

By continuing on this website you accept the use of cookies on your device as described in the following Page Terms of Use – Privacy PolicyAccept