Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Ein Blonder Traum

Vanessa Beecroft

Ein Blonder Traum

1994

Audiovisual Media

Μονοκάναλο βίντεο

Colour, with sound
Duration 90’
Donated from “The Dakis Joannou Collection”, 2017
Inv. No. 1110/17

By continuing on this website you accept the use of cookies on your device as described in the following Page Terms of Use – Privacy PolicyAccept